Galerie Josefa Adamce

Na Špejcharu 3
Praha 7

Galerii najdete ve 2. podlaží budovy Obce křesťanů.

Otvírací doba je uvedena u každé výstavy.

Chci dostávat informace o akcích

Galerie Josefa Adamce
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004Autoři

Archiv akcí

16. prosince 2006 17.15

V rámci jarmarku
Eurytmické představení

Závěrečné vystoupení studentek Eurytmického vzdělávání v Čechách. Eurytmie je pohybové umění viditelné řeči a zpěvu.

16. prosince 2006 16.00–16.50

V rámci jarmarku
Koncert
Veronika Čechová - klavír, varhany
Perla Perpetua Voberová - zpěv
Jan Chromeček - flétna
Jolana Reichertová - housle

Program:
Air - J. S. Bach
Nynaj nynaj Jezulátko - J. Ciker
Preludium - F. Couperin
Ave Maria - G. Cacini
Quod libet - J. S. Bach
Improvizace - F. Chopin
Vánoční rosička - A. V. Michna z Otradovic
Poslán jest od Boha anděl

16. prosince 2006 14.30–15.15

V rámci jarmarku
Hra o ráji
Betlémská hra

Podkrkonošské vánoční hry v podání studentů Sociální akademie Tabor a pracovníků textilní dílny Gawain.

16. prosince 2006 13.30–14.20

V rámci jarmarku
Děvčátko se sirkami
Jak přišly na svět horské květiny

Dvě pohádky v podání Miládky Kabátové.
První pohádka je od Hanse Christiana Andersena, druhá od Jakuba Streita.

16. prosince 2006 12.30–13.00

V rámci jarmarku
Koncert lyrového souboru

Program:
Ave Maria - Jakob Arcadelt, 1505-1567
Alta Trinita beata - Anonymus 15. stol., Itálie
Smiluj se Bože
Cum de core - Teilmann Susato, 1551
Solist praevia - 2. pol. 15. stol.
Svatý Václave - Adam Michna z Otradovic
Heilig - Franz Schubert
Spanilá z archy holubičko - z kancion. Slavíčka Rajského, 1719
Vánoční koledy - Karel Stecker

16. prosince 2006 11.30–11.45

V rámci jarmarku
O líném pastýři

Pohádku hraje příležitostný dětský divadelní soubor. S dětmi nastudovala Kateřina Hlavatá.

16. prosince 2006 10.00–18.00

Adventní jarmark

V rámci jarmarku jsou připraveny výrobky z přírodních materiálů, čaje, keramika, ručně tkané výrobky, hvězdy, hedvábné šátky, betlémky, obrázky na hedvábí, lyry, svíčky, andělíčci, ovečky, dřevěné hračky, přírodní kosmetika, knihy, výtvarná díla, produkty spravedlivého obchodu (Fair Trade), biopotraviny, ukázka předení na kolovrátku, tkaní na stavu a mnoho jiného. Součástí jarmarku budou dílny kovotepectví a drátkování. Můžete se občerstvit ve zdejší kavárně/čajovně pro tuto příležitost otevřené. Během jarmarku nezapomeňte shlédnout právě probíhající výstavu Duše stromů Ivety Sadecké a jejích přátel. Tuto výstavu můžete navštívit také každý pátek od 11:00 do 18:00 až do 6. ledna 2007. Součástí jarmarku bude bohatý kulturní program - viz níže.

8. prosince 2006 17.30

Jak podnikat, aby vznikala spravedlivá cena
Ulrich Roesch (Dornach)

Sociální trojčlennost Rudolfa Steinera dnes. Přednáška německy s překladem. Ulrich Roesch je vedoucím sekce sociálních věd Svobodné školy duchovních nauk Goetheana v Dornachu a podnikatelem s bavlnou v souvislosti s iniciativami FairTrade. Spolupracuje na sociálních projektech, které usilují o ekonomický rozvoj, ale zároveň o spravedlivý obchod. Je dlouholetým spolupracovníkem Götze W. Wernera, majitele sítě DM (Drogerie Markt), s nímž rozpracovává ideje sociální trojčlennosti R. Steinera pro potřeby dnešní doby.
Koná se v kapli v přízemí.

21. listopadu 2006 18.00

Slavnostní zahájení výstavy Duše stromů
Iveta Sadecká a její přátelé

Sochy, kresby a básně.

10. října 2006 18.00

Slavnostní zahájení výstavy Motivy skic Rudolfa Steinera
Anina Bielser a účastníci jejích kurzů

V rámci vernisáže promluví v 19.30 hod. autorka na téma: O jednotlivých motivech a technice malování (německy s překladem).

19. září 2006 19.00

Konflikty a setkávání v jihozápadní Africe
Tomáš Boněk

Přednáška s promítáním. Doprovodný program k výstavě fotografií z Namíbie.

8. září 2006 18.00

Ztracený svět Kalahari
Tomáš Boněk

Přednáška o Laurensi van der Postovi. Doprovodný program k výstavě fotografií z Namíbie.

2. září 2006 10.00

(Koná se v prostorách Anthroposofické společnosti, Na Vrších)
Mladý Rudolf Steiner a bylinkář Felix Koguzki
Dr. Peter Selg

Přednáška německy s překladem.

1. září 19:00 a 2. září 16:30

Nostalgie - film a přednáška
Julia Selg

Promítání filmu Andreje Tarkovského.
V sobotu 2. září po promítání filmu v 19 hodin bude Julia Selgová hovořit o obrazech v díle Andreje Tarkovského (německy s překladem).
Julia Selgová je historička umění, která na toto téma promovala. Objevila, že komposice Tarkovského filmových záběrů často vychází z komposice slavných uměleckých děl. Tématem přednášky bude i vztah Andreje Tarkovského k dílu Rudolfa Steinera.

31. srpna 2006 19.00

Má vlastní krev
Tato duchovní nemoc, tuberkulóza
Dr. Peter Selg

Přednáška na téma: Reiner Maria Rilke a Franz Kafka. Životní cesty a osudová nemoc ve 20. století (německy bez překladu).

22. srpna 2006 18.00

Slavnostní zahájení výstavy Fotografie z Namíbie
Tomáš Boněk

Součástí vernisáže bude autorova přednáška Krásný sen, nebo temná noční můra? Minulost a budoucnost Afriky.

20. června 2006 18.00

New York - Výtvarná scéna
Eva Heyd a přátelé

Beseda s autorkou výstavy Sčítání utkvělých momentů. Autorka pracovala dvacet let jako fotografka pro jedny z nejvýznamnějších muzeí a galerií v New Yorku a na východním pobřeží USA. Beseda bude neformálním povídáním o zkušenostech z tamního výtvarného světa, jeho rozvrstvení, o výstavní a muzejní praxi, o výtvarných školách atd.

6. června 2006 18.00

Slavnostní zahájení výstavy Sčítání utkvělých momentů
Eva Heyd

Zahájení výstavy fotografických koláží a objektů.

26. května 2006 19.00

Život turmalínů
MUDr. Michael Decker

Přednáška, kterou prosloví MUDr. Michael Decker z Basileje.

18. dubna 2006 18.00

Slavnostní zahájení výstavy Podoby
Zuzana Jungmanová

Zahájení výstavy tapisérií Zuzany Jungmanové a děvčat z Ústavu sociální péče Javorník Chvalčov, doprovázené kresbami klientů z Duhy. Hudební doprovod: skupina Revelation.

14. března 2006 18.00

Slavnostní zahájení výstavy fotografií Norsko 99-06
Robert Petr

Součástí vernisáže bude přednáška Radomila Hradila Co je bio-dynamické zemědělství a vystoupení Divadla Tyjátr (Autorské básně...). Hudební doprovod: Luboš Braniš - fujara.

24. února 2006 18.00

Ladak - buddhistický svět v indickém Himaláji
Pavel Ševčík

Přednáška na závěr výstavy Údolí a vrcholy Asie.

13. ledna 2006 18.00

Promítání a vyprávění
Veronika Bártová

Promítání a vyprávění o Pákistánu v podobě, v jaké se s ním seznámila autorka výstavy Údolí a vrcholy Asie na svých cestách do Karakoramu.

3. ledna 2006 18.00

Čína-Tibet-Nepál-Indie
Markéta Dolistová a Martin Vedral

Přednáška s promítáním diapozitivů.